ยินดีต้อนรับทุกท่าน
รูปบุคลากร รูปรถยนต์ ระเบียบการใช้รถ ค่าเชื้อเพลิง ค่าเช่ารถ ค่าเบี้ยเลี้ยง
ตารางการใช้รถยนต์ ระยะทาง คำณวณระยะทาง หลักการปฏิบัติงาน
งานยานพาหนะ 111
แผนที่งานยานพาหนะ
   
บันทึกขอไปราชการ(ปร.1)
ใบขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    
   
   
   
   
Phone 054-237399 to 6900  
Email - carlpru6900@gmail.com  
นายชนะนันท์ จันทร์มี 0807926328 ไอดีไลน์ 0807926328