sad
 
เอกสาร/หนังสือ
 
เอกสาร Download
ความพึงพอใจใช้งานเว็บไซต์

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ? มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ชมขณะนี้
1 คน
เข้าชมวันนี้
6 คน
เข้าชมเดือนนี้
260 คน
เข้าชมปีนี้
1703 คน
เข้าชมทั้งหมด
21228 คน
     เริ่มนับ 12 กุมภาพันธ์ 2557
content slider
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ อ่านทั้งหมด ]
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ข่าวสารกิจกรรม  
ศูนย์สหกิจศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์สหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2557... ดู[ 271 ]ครั้ง
โครงการสัมมนาพัฒนาเครือข่ายผู้ใช้บัณฑิต... ดู[ 283 ]ครั้ง
[ อ่านทั้งหมด ]
 
เอกสาร Download  
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโครงงานสหกิจศึกษา [ 0000-00-00 ] [ 993 ]
แบบข้อมูลนักศึกษาสหกิจศึกษา [ 0000-00-00 ] [ 598 ]
แบบอนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา [ 2015-12-22 ] [ 587 ]
คู่มือการจัดทำรายงาน [ 2015-01-30 ] [ 917 ]
แบบประเมินผลรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (ศสก.14) [ 2014-12-30 ] [ 753 ]
[ อ่านทั้งหมด ]
dsef
 
แสดงความคิดเห็น Facebook...
คณะ
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์
สโมสรเจ้าหน้าที่
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
กองบริการการศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน
งานพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ศูนย์สหกิจศึกษา
ศูนย์สหกิจศึกษา กองบริการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 เบอร์โทร: 054-237399 ต่อ 1167
แฟกซ์: 054-237388 E-mail : coop_lpru@hotmail.com

Copyright © 2014 Cooperative Education Center Lampang Rajabhat University
Design By lp4u webdesign

 

Back to Top