sad
 
เอกสาร/หนังสือ
 
เอกสาร Download
ความพึงพอใจใช้งานเว็บไซต์

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ? มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ชมขณะนี้
1 คน
เข้าชมวันนี้
11 คน
เข้าชมเดือนนี้
202 คน
เข้าชมปีนี้
2403 คน
เข้าชมทั้งหมด
17909 คน
     เริ่มนับ 12 กุมภาพันธ์ 2557
content slider
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ อ่านทั้งหมด ]
ข่าวสารกิจกรรม
ศูนย์สหกิจศึกษาได้จัดประชุมคณะ... ดู[211]ครั้ง
โครงการสัมมนาพัฒนาเครือข่ายผู้... ดู[229]ครั้ง
ข่าวสมัครงาน
เอกสาร Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโครงงานสหกิจศึกษา 0000-00-00] [891]
แบบข้อมูลนักศึกษาสหกิจศึกษา 0000-00-00] [486]
แบบอนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2015-12-22] [502]
คู่มือการจัดทำรายงาน 2015-01-30] [789]
แบบประเมินผลรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (ศสก.14) 2014-12-30] [662]
แสดงความคิดเห็น Facebook...
คณะ
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์
สโมสรเจ้าหน้าที่
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
กองบริการการศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน
งานพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ศูนย์สหกิจศึกษา
ศูนย์สหกิจศึกษา กองบริการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 เบอร์โทร: 054-237399 ต่อ 1167
แฟกซ์: 054-237388 E-mail : coop_lpru@hotmail.com

Copyright © 2014 Cooperative Education Center Lampang Rajabhat University
Design By lp4u webdesign

 

Back to Top